Hướng dẫn viết bài

  • Trước tiên cần tạo tiêu đề bài viết và lời dẫn trong đó. 
  • Vì mô hình website là các TOP nên sau khi tạo xong bài viết chính sẽ tạo chi tiết các TOP 1 , 2 , 3, 4 .v.v.
  • Chi tiết :

 

  • ===================================================================================

 

 

  • ===================================================================================

Sau khi tạo xong sẽ hiển thị lại thông tin bài viết. Và có nút tạo TOP

 

 

 

Trang tạo TOP

 

 

  • ===================================================================================

 

 

 

 

 

  • ===================================================================================

 

 

 

==============

 

 

 

=================================